neŠamanka – Jaguáří žena

Vítejte v mém světě, kterým se Vás budu snažit dotknout. Budeteli chtít, můžete zavřít oči a naslouchat mému vnitřnímu hlasu, který se dotýká Vašeho odhodlání, najít v sobě vlastní, skutečné Já.

 

  • Pomohu Vám poznat sebe sama, tak, abyste další příběh svého života žili tak, jak opravdu chcete.
  • Pomohu Vám poznat sebe sama tak, abyste pochopili, že strach je emoce, kterou nepotřebujete.
  • Pomohu vám pootevřít dveře k poznání vesmíru ve vás.

Životní osobní transformace pomocí peruánských energetických technik

„O ha le
O ha le
Čekám až přijde změna“

Geronimo

O mně

Věnuji se celé roky vlastnímu seberozvoji, mám za sebou celou škálu různých seberozvojových seminářů, aktivit, procesů léčení.

Téma šamanismu a jižní Ameriky ke mě proplouvá nicméně celým životem, ať už ve formě čtení knih, nebo v silném nutkání navštívit Peru a severní Ameriku. Před pár lety mi úplně náhodně přišlo používání šamanského bubnu, který jsem poprvé vzala do ruky, abych léčila naši nemocnou kočku a ona mi přes něj poslala zprávu, že odchází. Tu noc zemřela a mě vše došlo, co mi chtěla říci. Přihlásila jsem se do prvních minikurzů u Alberta Villolda. Teprve v tomto momentu jsem pocítila, že to je přesně ono, můj způsob vyjádření se, fungování, používání šamanských technik a schopnosti pomáhat druhým, pochopení toho, kdo jsem a co je smysl mého bytí, vizualizace a odpovědi pro klienty, které léčím, moje nastavení k bohu, tak jak ho chápu já.

Krátce poté se mi podařilo přihlásit do velké online energetické školy Alberta Villolda u The Four Winds, což pro mě byla obrovská zkušenost. V rámci studia jsem měla možnost trénovat s lidmi z celého světa, pracovat na sobě takovým způsobem jako nikdy. Škola mi tedy přinesla nejenom znalost technik, ale především poznání sebe samé a ohromný skok ve vlastním růstu a práci na sobě.

V současné době jsem dostudovala rekvalifikační kurz koučinku NLP – neurolingvistického programování. Techniky vychází z přepisu mozkových drah pomocí jazykových vzorců a velmi mi rezonuje s některými šamanskými technikami. Tento přístup mi krásně doplňuje šamanské techniky o další možnosti práce s lidmi. Například ve formě technik na řešení plánování osobních cílů, odhalení negativních přesvědčení, změnu návyků, odstranění fóbií a negativních pocitů. A zároveň jsem si prohloubila dovednosti vedení rozhovoru s klienty, protože i takový šamanismus je o seberozvoji člověka, tedy mého klienta.

A jak můj učitel Alberto Villoldo říká:
„Abychom mohli léčit druhé, musíme znát naši vlastní minulost a naše vlastní zkušenosti a zranění a tyto mít transformované do zdroje moudrosti a soucitu. Linie léčitelů nás doprovází na naší cestě harmonie a blahobytu.“

Jsem matka dvou dětí 2012 a 2016 a ti jsou samozřejmě mí největší učitelé, kteří mě posouvají dále.

  Objevila jsem krásu ponoru do studené vody a její vyživujicí léčivý účinek.

  Objevila jsem krásu chození na boso a barefoot bot.

  Objevila jsem krásu lesa a komunikaci se stromy.

  Objevila jsem komunikaci s duší zvířat.

  Objevila jsem krásu práce s rostlinami.

A stále objevuji nové a nové úrovně vnímání a možností….